Περιήγηση: Σύνορα Ισπανίας-Μαρόκου

Διεθνή
Τούνελ στον βυθό της Μεσογείου θα ενώσει Ευρώπη με Αφρική (ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ)

Ζωντα­νό παρα­μέ­νει το μεγα­λε­πή­βο­λο σχέ­διο της οδι­κής και σιδη­ρο­δρο­μι­κής σύν­δε­σης Ευρώ­πης – Αφρι­κής, με 42 χιλιό­με­τρα οδι­κού και σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύου…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Διαμαρτυρία στην πρεσβεία του Μαρόκου για την σφαγή στη Μελίγια

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία του Μαρό­κου στο Ψυχι­κό πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το ΠΑΜΕ, Σωμα­τεία, Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους και φορείς ανα­δει­κνύ­ο­ντας τις ευθύ­νες για τη…

Επικαιρότητα
Ο καπιταλισμός δολοφονεί: Διαμαρτυρία στην πρεσβεία της Ισπανίας για την σφαγή στην Μελίγια (ΦΩΤΟ-VIDEO)

Δυνα­μι­κή παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία της Ισπα­νί­ας στην Αθή­να, στη Διο­νυ­σί­ου Αρε­ο­πα­γί­του πραγ­μα­το­ποι­ή­σαν το ΠΑΜΕ, η ΕΕΔΥΕ και το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών, καταγ­γέλ­λο­ντας με…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την άγρια καταστολή κατά μεταναστών στα σύνορα Ισπανίας-Μαρόκου

Είναι τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πολι­τι­κής της ΕΕ, που ονο­μά­ζει τους ξερι­ζω­μέ­νους ως “εισβο­λείς” και “υβρι­δι­κή απει­λή” σημειώ­νει σε ανα­κοί­νω­ση το…