Περιήγηση: Σύστημα παρακολούθησης Pegasus

Πολιτική
Ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ «για τον μηχανισμό παρακολούθησης μέσω του λογισμικού «Pegasus»

Το ζήτημα «της χρησιμοποίησης λογισμικών για την παρακολούθηση των εργαζομένων στο όνομα της αντιμετώπισης της ‘τρομοκρατίας’» αναδεικνύει, σύμφωνα με σχετική…