Περιήγηση: Σώματα Ασφαλείας

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Να αυξηθούν οι μισθοί στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να καλύπτουν το σημερινό κόστος ζωής

Για τις αυξή­σεις στους μισθούς των στε­λε­χών των Ενό­πλων Δυνά­με­ων και των Σωμά­των Ασφα­λεί­ας που να καλύ­πτουν το σημε­ρι­νό κόστος…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: «Πρέπει να προηγηθεί της ονοματολογίας συμφωνία για το απαραβίαστο των συνόρων»

«Ενώ η κατά­στα­ση στην ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο και τη Μέση Ανα­το­λή συνε­χώς επι­δει­νώ­νε­ται, η τουρ­κι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα στο Αιγαίο κορυ­φώ­νε­ται και το…