Περιήγηση: Τάκης Μηλιάδης

Κινηματογράφος
Τάκης Μηλιάδης: Ο αξέχαστος, καλόκαρδος και μόνιμα ερωτοχτυπημένος… Έλληνας Σεβαλιέ

Ταλα­ντού­χος, πολυ­σύν­θε­τος, χαρι­σμα­τι­κός, πνευ­μα­τώ­δης και το κυριό­τε­ρο ένας καλός και ευγε­νι­κός άνθρω­πος. Α, και ένας αθε­ρά­πευ­τος “προ­σκυ­νη­τής” του έρω­τα, των…