Περιήγηση: Τάκης Μουσαφίρης

Μουσική
Πέθανε ο γνωστός λαϊκός συνθέτης, μουσικός και στιχουργός Τάκης Μουσαφίρης

Πέθα­νε από κορο­νο­ϊό, ο γνω­στός λαϊ­κός συν­θέ­της, μου­σι­κός και στι­χουρ­γός Τάκης Μου­σα­φί­ρης. Γεν­νή­θη­κε στα Γιάν­νε­να και σε μικρή ηλι­κία μετοί­κη­σε στην…