Περιήγηση: Τάκης Πολίτης

Επικαιρότητα
Οι ΗΠΑ απαγόρευσαν σε Έλληνα πανεπιστημιακό να ταξιδέψει στη Βενεζουέλα!

Την απα­γό­ρευ­ση σε Έλλη­να Πανε­πι­στη­μια­κό να ταξι­δέ­ψει επά­νω από τον ενα­έ­ριο χώρο των ΗΠΑ, καταγ­γέλ­λει η Δημο­κρα­τι­κή Πανε­πι­στη­μο­νι­κή Κίνη­ση ΑΕΙ,…