Περιήγηση: Τάμπλετ

Παιδεία
ΝΤΡΟΠΗ Με δανεινσμό στους μαθητές ο ψηφιακός εξοπλισμός ο ποίος θα αγοραστεί με τα χρήματα καθαριότητας, θέρμανσης κλπ.

Μετά το αλα­λούμ για την προ­μή­θεια και δια­νο­μή ψηφια­κού εξο­πλι­σμού σε μαθη­τές και εκπαι­δευ­τι­κούς για την εξ απο­στά­σε­ως εκπαί­δευ­ση, μετά…