Περιήγηση: Τέμενος Αλ Ακσά

Διεθνή
ΚΚ Ισραήλ — Χαντάς: Καταδικάζουν το όργιο βίας κατά των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ

Το όργιο βίας και κατα­στο­λής κατά Παλαι­στι­νί­ων στην ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ κατα­δι­κά­ζει σε ανα­κοί­νω­ση του το Δημο­κρα­τι­κό Μέτω­πο για την Δημοκρατία…