Περιήγηση: Τέχνη

Πολιτισμός
Η ΝΔ προβάλλει τον ελιγμό της για να κρύψει την πραγματικότητα: τη λογοκρισία στην Τέχνη

Κάτω από την πίε­ση του καλ­λι­τε­χνι­κού κόσμου η κυβέρ­νη­ση υπο­χρε­ώ­θη­κε σε έναν ελιγ­μό προ­κει­μέ­νου να κρύ­ψει την προ­σπά­θεια λογο­κρι­σί­ας του νομοσχεδίου…

Εικαστικές Τέχνες
Δ. Κουτσούμπας: Η Τέχνη της εποχής μας χρειάζεται να αποκαλύπτει τη σύγχρονη σκλαβιά των ανθρώπων

«Στο πλαί­σιο του εορ­τα­σμού των εκα­το­στών γενε­θλί­ων του Κόμ­μα­τος επι­διώ­κου­με να συνα­ντη­θού­με με ανθρώ­πους, σε όλη τη χώρα, που ενδιαφέρονται…

Πρόσωπα
Μπ. Μπρεχτ: «Κάποτε αλλάζουν οι καιροί και οι ελπίδες των λαών ξεσπάνε»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Σήμε­ρα, 10 Φλε­βά­ρη, συμπλη­ρώ­νο­νται 120 χρό­νια από τη γέν­νη­ση του σπου­δαί­ου κομ­μου­νι­στή δια­νοη­τή, ποι­η­τή και δρα­μα­τουρ­γού Μπέρτολτ…

Θέατρο
«Η Ωρα του Διαβόλου»: Απόπειρα λογοκρισίας θεατρικού έργου από Ναζί χρυσαυγίτες και σκοταδιστές

Μήνυ­ση κατά των συντε­λε­στών της παρά­στα­σης «Η Ώρα του Δια­βό­λου» (που παί­ζε­ται την περί­ο­δο αυτή στη Θεσ­σα­λο­νί­κη) κατέ­θε­σαν βου­λευ­τές της…

Απόψεις
Ε… Εσύ Ποιητή!

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Ας έρθου­με στις σημε­ρι­νές μέρες που η κυριαρ­χία και η παντο­δυ­να­μία των ΜΜΕ ευτε­λί­ζει και…