Περιήγηση: Ταγματασφαλίτες

Ιστορία
Σύνταγμα Μακρυγιάννη 1944: Όταν οι Ταγματασφαλίτες βαφτίζονται «ήρωες»

Γρά­φει ο Νίκος Μόττας// Βασι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό της ιδε­ο­λο­γι­κής ηγε­μο­νί­ας της αστι­κής τάξης στη μετα­πο­λε­μι­κή Ελλά­δα υπήρ­ξε η διαιώ­νι­ση ιστο­ρι­κών μύθων.…

Απόψεις
Σύνταγμα Μακρυγιάννη 1944: Όταν οι Ταγματασφαλίτες βαφτίζονται «ήρωες»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Βασι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό της ιδε­ο­λο­γι­κής ηγε­μο­νί­ας της αστι­κής τάξης στη μετα­πο­λε­μι­κή Ελλά­δα υπήρ­ξε η διαιώ­νι­ση ιστο­ρι­κών μύθων. Ολόκληρες…

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση τιμής & μνήμης για τους αγωνιστές του Μπλόκου Λόφου 🚩 ΤΟ Περιστερίου ΚΚΕ-ΚΝΕ & Παράρτημα Περιστερίου ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ

Η εργα­τού­πο­λη του Περι­στε­ρί­ου, των μεγά­λων λαϊ­κών αγώ­νων και της αντί­στα­σης κατά την κατο­χή, δε γλί­τω­σε από τα μπλό­κα που…