Περιήγηση: Ταινίες Πρώτης Προβολής

Κινηματογράφος
Ταινίες Πρώτης Προβολής: “Τα Φανταστικά Ζώα” της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και το ηπειρώτικο “Ενθύμιον”

Έπει­τα από ένα ακό­μη κατα­στρο­φι­κό επτα­ή­με­ρο, κατά το οποίο τα εισι­τή­ρια έπια­σαν κυριο­λε­κτι­κά πάτο, συνε­χί­ζε­ται το ιδιό­τυ­πο φετι­νό φεστι­βάλ ντοκιμαντέρ,…

Κινηματογράφος
Ταινίες Πρώτης Προβολής: «Σμύρνη μου Αγαπημένη» μια ακόμη περίπτωση της χαμένης ευκαιρίας

Δύο ανα­με­νό­με­νες εμπο­ρι­κές ται­νί­ες, η ελλη­νι­κή “Σμύρ­νη μου Αγα­πη­μέ­νη” και το δημο­φι­λές “The Matrix Resurrections”, μπαί­νουν στη μάχη των εισιτηρίων,…

Κινηματογράφος
Ταινίες Πρώτης Προβολής: “West Side Story” απ’ τον Σπίλμπεργκ, και το σοβιετικό αριστουργηματικό «Έλα Να Δεις» (BINTEO)

Πλη­σιά­ζο­ντας στις γιορ­τές των Χρι­στου­γέν­νων αρχί­ζουν να μπαί­νουν στο “παι­χνί­δι” και τα κινη­μα­το­γρα­φι­κά μεγα­θή­ρια της χρο­νιάς όπως η τελευ­ταία ταινία…

Κινηματογράφος
Οι ταινίες της βδομάδας: Δύο επικές περιπέτειες, ένα φιλμ για τη μετανάστευση, ένα ντοκιμαντέρ και ένα παιδικό

Με την τελευ­ταία περι­πέ­τεια του Τζέιμς Μποντ να προ­σγειώ­νε­ται κάτω από τα μισά εισι­τή­ρια της πρώ­της εβδο­μά­δας, δυο επι­κά μπλογκμπάστερς…