Περιήγηση: Ταινίες

Κινηματογράφος
Ταινίες Πρώτης Προβολής: “Τα Φανταστικά Ζώα” της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και το ηπειρώτικο “Ενθύμιον”

Έπει­τα από ένα ακό­μη κατα­στρο­φι­κό επτα­ή­με­ρο, κατά το οποίο τα εισι­τή­ρια έπια­σαν κυριο­λε­κτι­κά πάτο, συνε­χί­ζε­ται το ιδιό­τυ­πο φετι­νό φεστι­βάλ ντοκιμαντέρ,…

Κινηματογράφος
Ταινίες Πρώτης Προβολής: “West Side Story” απ’ τον Σπίλμπεργκ, και το σοβιετικό αριστουργηματικό «Έλα Να Δεις» (BINTEO)

Πλη­σιά­ζο­ντας στις γιορ­τές των Χρι­στου­γέν­νων αρχί­ζουν να μπαί­νουν στο “παι­χνί­δι” και τα κινη­μα­το­γρα­φι­κά μεγα­θή­ρια της χρο­νιάς όπως η τελευ­ταία ταινία…

Πολιτισμός
Τέλος οι τζάμπα ταινίες στο διαδίκτυο — Μπλόκο σε 38 ιστοσελίδες με ταινίες, σειρές, υπότιτλους και σχετικό περιεχόμενο

Εντο­λή να δια­κό­ψουν την πρό­σβα­ση σε δεκά­δες ιστο­σε­λί­δες, μέσω των οποί­ων ανα­πα­ρά­γο­νται παρά­νο­μα ται­νί­ες, τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές και άλλο κινη­μα­το­γρα­φι­κό περιεχόμενο,…