Περιήγηση: Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Κινηματογράφος
Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος συνεχίζει και τον Μάιο τις διαδικτυακές προβολές της: Έξι ταινίες, τρία ντοκιμαντέρ

Η Ται­νιο­θή­κη της Ελλά­δος συνε­χί­ζει τις δια­δι­κτυα­κές της προ­βο­λές έως και τον Μάιο. Σήμε­ρα Τρί­τη 21/4 και αύριο Τετάρ­τη 22/4…