Περιήγηση: ΤΑΙΠΕΔ

Επικαιρότητα
ΚΚΕ για παραλία Αρετσούς: Να μην εφησυχάζει ο λαός της Καλαμαριάς — Προσπάθεια αποπροσανατολισμού από δημοτικές παρατάξεις

Για προ­σπά­θεια απο­προ­σα­να­το­λι­σμού στην οποία έχουν επι­δο­θεί οι δημο­τι­κές παρα­τά­ξεις της Καλα­μα­ριάς (εκτός της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης») που ενώ έχουν ανάψει…

Ανακοινώσεις
Η Εγνατία Οδός στα «νύχια» επιχειρηματικών ομίλων — Καταγγελία της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ

Την παρα­χώ­ρη­ση της Εγνα­τί­ας Οδού σε επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακεδονίας…

Κοινωνία
Καλαμαριά: Η παραλία Αρετσούς ανήκει στον λαό της πόλης — Οι θέσεις του ΚΚΕ και της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Η παρα­λία Αρε­τσούς ανή­κει στον λαό της Καλα­μα­ριάς, τονί­ζει η ΤΟ Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ, καταγ­γέλ­λο­ντας τις ευθύ­νες της δημο­τι­κής αρχής…