Περιήγηση: Ταλίν

Πολιτική
Ανακοίνωση ΚΚΕ για τις αντικομμουνιστικές φιέστες στην Εσθονία

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις αντι­κομ­μου­νι­στι­κές φιέ­στες στην Εσθο­νία, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής: «Οι αυρια­νές αντι­κομ­μου­νι­στι­κές ανι­στό­ρη­τες φιέ­στες στην Εσθο­νία απο­τε­λούν πρόκληση…