Περιήγηση: Ταλιμπάν

Διεθνή
Πακιστάν: Επίθεση βομβιστή-καμικάζι Ταλιμπάν προκάλεσε μακελειό σε πομπή συνεργείου εμβολιασμού

Επί­θε­ση βομ­βι­στή-καμι­κά­ζι σημειώ­θη­κε στην πόλη Κου­έ­τα, στο νοτιο­δυ­τι­κό Πακι­στάν, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρω­ποι και να…

Διεθνή
Οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν στις γυναίκες να ταξιδεύουν με το αεροπλάνο χωρίς τη συνοδεία άνδρα συγγενή τους

Οι Ταλι­μπάν ζήτη­σαν από τις αερο­πο­ρι­κές εται­ρί­ες στο Αφγα­νι­στάν να μην επι­τρέ­πουν στις γυναί­κες να επι­βι­βά­ζο­νται σε αερο­πλά­να, αν δεν…

Διεθνή
Αφγανιστάν: ο «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» προκάλυμμα για τις απανταχού αμερικανοΝΑΤΟικές επεμβάσεις

Η «επό­με­νη μέρα» Το ιμπε­ρια­λι­στι­κό έγκλη­μα που συνε­χί­ζε­ται στο Αφγα­νι­στάν επι­τα­χύ­νει διερ­γα­σί­ες στο έδα­φος των αντα­γω­νι­σμών που οξύ­νο­νται ανά­με­σα στα…

Πολιτική
Κ. Παπαδάκης: Όλες ανεξαιρέτως οι ελληνικές κυβερνήσεις στήριξαν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στο Αφγανιστάν

Την υπο­κρι­σία ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ αλλά και τις ευθύ­νες των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων για τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στο Αφγα­νι­στάν, υπο­γράμ­μι­σε ο…

Διεθνή
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης: Η στρατιωτική κατοχή των ΗΠΑ/ΝΑΤΟ και η κυριαρχία των Ταλιμπάν είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Το Παγκό­σμιο Συμ­βού­λιο Ειρή­νης (ΠΣΕ) εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη του στον λαό του Αφγα­νι­στάν, ο οποί­ος είκο­σι χρό­νια μετά την ιμπεριαλιστική…