Περιήγηση: Ταμάρα Σιμαντώβ

Κοινωνία
Θεατρική παράσταση για την διάσωση της νεαρής Ελληνο-Εβραίας, Ταμάρας Σιμαντώβ κατά την διάρκεια της Κατοχής

Η μνή­μη της ιστο­ρί­ας της διά­σω­σης της νεα­ρής Ελλη­νο-Εβραί­ας, Ταμά­ρας Σιμα­ντώβ από την Ελλη­νο-Βελ­γί­δα, Ματίλ­ντε Βάσεν­χο­βεν κατά τη διάρ­κεια της…