Περιήγηση: Τανζανία

Πολιτική
Τανζανία: Στο έλεος της πανδημίας 56,2 εκατομμύρια άνθρωποι με προστασία ζωμό λαχανικών και προσευχή

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η πολι­τι­κή της Ταν­ζα­νί­ας για την αντι­με­τώ­πη­ση της COVID-19 είναι οδυ­νη­ρή, σχο­λιά­ζει το Reuters . Στο δημό­σιο νοσο­κο­μείο Mount…