Περιήγηση: Ταξική πάλη Ελλάδα 1940-1949

Εκδηλώσεις
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ: «1940 — 1949: Δεκαετία όξυνσης της ταξικής πάλης στην Ελλάδα»

Η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει το Σάβ­βα­το 23 Νοέμ­βρη, στην Αίθου­σα Συνε­δρί­ων του ΚΚΕ (Λεω­φό­ρος Ηρα­κλεί­ου 145, Περισ­σός), ημε­ρί­δα με θέμα: «1940 — 1949: Δεκα­ε­τία όξυνσης…