Περιήγηση: Ταξικό σχολείο

Επικαιρότητα
Αγωνιστική Συσπείρωση  Εκπαιδευτικών: Υψώνουμε τείχος απέναντι στην ατομική αξιολόγηση, στην κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών, μαθητών και σχολείων

Το σχο­λείο, αντι­κει­με­νι­κά, έχει κομ­βι­κό ρόλο στην προ­ε­τοι­μα­σία και δια­παι­δα­γώ­γη­ση των μαθη­τών, των νέων ανθρώ­πων, των αυρια­νών εργα­ζό­με­νων. Ακρι­βώς αυτή…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ _ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Να καλυφτούν άμεσα τα πάνω από 20.000 κενά σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Την άμε­ση κάλυ­ψη όλων των πάνω από 20.000 κενών σε Πρω­το­βάθ­μια και Δευ­τε­ρο­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση πριν το άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων ζητά…

Κοινωνία
ΤΟ Εκπαιδευτικών της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ: Στο επίκεντρο της συζήτησης “τι μαθαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο” (VIDEO + ΦΩΤΟ)

Το «τι μαθαί­νουν τα παι­διά μας στο σχο­λείο» μπή­κε στο επί­κε­ντρο της συζή­τη­σης για τα νέα ανα­λυ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα σπου­δών στα…