Περιήγηση: Τασσώ Γαΐλα

Εικαστικές Τέχνες
Ζωγραφική: Γιούρι Νεπρίντσεφ, ο δημοφιλέστερος ζωγράφος του Σοβιετικού — Ρωσικού λαού.

Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα  Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια. Γιού­ρι Νεπρίν­τσεφ (ρωσικά‑Ю́рий Миха́йлович Непри́нцев), ο Σοβιε­τι­κός κι αργό­τε­ρα Ρώσος ζωγρά­φος και ακα­δη­μαϊ­κός, που αγαπήθηκε…

Εικαστικές Τέχνες
Ζωγραφική: Ιβάν Αϊβαζόφσκι & οι δύο απαγορευμένοι στη Ρωσία πίνακες του

Ιβάν Αϊβα­ζόφ­σκι (1817–1900): Ρώσος ζωγρά­φος Αρμε­νι­κής κατα­γω­γής  (Αϊβα­ζιάν Οβα­νές Κων­στα­ντί­νο­βιτς το πραγ­μα­τι­κό του όνο­μα), ο μεγα­λύ­τε­ρος θαλασ­σο­γρά­φος όλων των εποχών.…