Περιήγηση: Ταφή σορού Λένιν

Διεθνή
Τρέμουν ακόμη το Λένιν γι’ αυτό παραμονές των 100 χρόνων της Επανάστασης ανακινούν θέμα ταφής της σορού του

Παρα­μο­νές της συμπλή­ρω­σης 100 χρό­νων από τη μεγά­λη Οχτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση, στη Ρωσία ανα­κι­νούν (ξανά) ζήτη­μα ταφής της σορού του Λένιν…