Περιήγηση: Τα μπλουζ είναι κόκκινα

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Οι υπαρξιακές αναζητήσεις του Δημήτρη Α. Δημητριάδη μέσα από τα βιβλία του «Απέναντι», «Τα μπλουζ είναι κόκκινα», «Café Republic»

Γρά­φει η Κατε­ρί­να Ανα­γνώ­στου // «Το αίμα μας δεν έχει δύναμη/ δεν μπο­ρεί να μιλήσει/ να φωνάξει/ είμα­στε ακό­μα εδώ/ σκοτεινοί/ ολοσκότεινοι/ μ’ ένα λυγ­μό να…