Περιήγηση: ΤΕΙ

Ατέχνως
Χιλιάδες συμβασιούχοι σε ΑΕΙ και ΤΕΙ διεκδικούν το αυτονόητο: Αναγνώριση της εργασιακής σχέσης ΟΛΩΝ των συμβασιούχων

«Τα τελευ­ταία 15 χρό­νια, στα ελλη­νι­κά Πανε­πι­στή­μια και Τεχνο­λο­γι­κά Εκπαι­δευ­τι­κά Ιδρύ­μα­τα της χώρας, για λόγους που είναι γνω­στοί και σχετίζονται…

Κοινωνία
Πανελλήνιες 2017-Βάσεις: Το ΚΚΕ συγχαίρει όλους τους μαθητές, ενώ εύχεται καλή δύναμη στους γονείς που «έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη»

Με αφορ­μή τις σημε­ρι­νές ανα­κοι­νώ­σεις για τις βάσεις, το ΚΚΕ συγ­χαί­ρει όλους τους μαθη­τές που πέρα­σαν από τη δύσκο­λη δοκιμασία…