Περιήγηση: Τελετές εξορκισμού

Κοινωνία
Μεσαίωνας στη Θεσσαλονίκη: Αντιδράσεις για τελετές… εξορκισμού στο κέντρο της πόλης

Σκο­τα­δι­στι­κές τελε­τές εξορ­κι­σμού, με ολί­γον από …του­ρι­στι­κό φολ­κόρ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στην πλα­τεία Αρι­στο­τέ­λους της Θεσ­σα­λο­νί­κης, προ­κα­λώ­ντας αντι­δρά­σεις. Σε βίντεο που είδε…