Περιήγηση: Τελευταίο μίλι της πανδημίας

Επικαιρότητα
Παραδοχή Αδ. Γεωργιάδη: Ο Κ. Μητσοτάκης έλεγε ψέματα για vα προσελκύσει τουρίστες!

Το… «δικαί­ω­μα» του πρω­θυ­πουρ­γού Κ. Μητσο­τά­κη να ψεύ­δε­ται υπε­ρα­σπί­στη­κε (!!!), ούτε λίγο ούτε πολύ, ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων Άδωνις…