Περιήγηση: Τελεφερίκ

Διεθνή
Ιταλία: 14 νεκροί, μεταξύ των οποίων και τουρίστες, από την πτώση καμπίνας τελεφερίκ στη λίμνη Ματζιόρε

Του­λά­χι­στον 14 άνθρω­ποι, μετα­ξύ των οποί­ων ένα παι­δί και Ισραη­λι­νοί του­ρί­στες, σκο­τώ­θη­καν όταν έπε­σε η καμπί­να ενός τελε­φε­ρίκ που συνδέει…