Περιήγηση: Τερλίκια

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε η 93χρονη που πουλούσε τερλίκια σε λαϊκή αγορά

Δικαιώ­θη­κε η 93χρονη από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη που κατη­γο­ρού­νταν ότι που­λού­σε παρά­νο­μα τερ­λί­κια σε λαϊ­κή αγο­ρά. Το Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπου…

Κοινωνία
Νόμιμο το πρόστιμο στην 90χρονη λέει η Κ. Παπακώστα — Καταδικάζει η Ένωση Εμποροϋπαλλήλων

Συνε­χί­ζε­ται η ταλαι­πω­ρία της 90χρονης γυναί­κας που συνε­λή­φθη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη επει­δή που­λού­σε τερ­λί­κια (μάλ­λι­να παπού­τσια) σε λαϊ­κή αγο­ρά. Της επιβλήθηκε…

Κοινωνία
Η ΕΔΕ για την 90χρονη δεν αφορά τη σύλληψή της αλλά τη βιντεοσκόπηση!!! — Απαράδεκτες δηλώσεις συνδικαλιστή αστυνομικού

Η Ένορ­κη Διοι­κη­τι­κή Εξέ­τα­ση που διε­τά­χθη από το αρχη­γείο της ΕΛΑΣ για την υπό­θε­ση της 90χρονης που που­λού­σε τερ­λί­κια στη Θεσσαλονίκη…

Κοινωνία
Συνέλαβαν 90χρονη γιατί πουλούσε χωρίς άδεια τερλίκια (μάλλινες παντόφλες)

Απί­στευ­τη μοιά­ζει η είδη­ση της σύλ­λη­ψης μίας 90χρονης γυναί­κας, στην περιο­χή των Αμπε­λο­κή­πων, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Η ηλι­κιω­μέ­νη γυναί­κα συνε­λή­φθη το…