Περιήγηση: Τερψιχόρη Παπαστεφάνου

Πολιτισμός
Ανοιχτή επιστολή ΚΚΕ: Αγαπημένη μας Τερψιχόρη, γονατίζουμε και σου ζητούμε ταπεινά συγγνώμη

Με ανοι­χτή της επι­στο­λή που δημο­σιεύ­τη­κε στην «Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών» (στις 27/12) η Αλε­ξάν­δρα Παπα­στε­φά­νου, κόρη της μαέ­στρου και μουσουργού…

Ανακοινώσεις
Το ΚΚΕ για την απώλεια της Τ. Παπαστεφάνου: Η μουσική έχασε μια μεγάλη δημιουργό που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή

«Μια μεγά­λη απώ­λεια για τον χώρο της μου­σι­κής η ανα­χώ­ρη­ση της Τερ­ψι­χό­ρης Παπα­στε­φά­νου για το τελευ­ταίο ταξί­δι. Η μου­σι­κή έχασε…