Περιήγηση: Τεχνικό Πανεπιστήμιο Γιλντίζ

Διεθνή
Τουρκία: Αντιδράσεις για το σκοταδιστικό παραλήρημα καθηγητή πανεπιστημίου υπέρ του γάμου ανήλικων!

Με ανα­κοί­νω­ση της η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Τουρ­κί­ας (TKG) καταγ­γέλ­λει τις άκρως αντι­δρα­στι­κές, σκο­τα­δι­στι­κές δηλώ­σεις του καθη­γη­τή πανε­πι­στη­μί­ου Μπε­ντρί Γκεν­σέρ ο…