Περιήγηση: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Επικαιρότητα
Δήμος Αθηναίων: Εν μέσω κρίσης, θα δαπανήσει 712 χιλιάδες ευρώ για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις!!

Στο υπέ­ρο­γκο ποσό των 712 χιλιά­δων ευρώ, προ ΦΠΑ, ανέρ­χε­ται ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του Δήμου Αθη­ναί­ων για τις φετι­νές Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες εκδηλώσεις.…