Περιήγηση: ΤΕ Έβρου ΚΚΕ

Επικαιρότητα
Αλεξανδρούπολη: Μαζική και μαχητική κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Μια μαζι­κή και μαχη­τι­κή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή συγκέ­ντρω­ση και πορεία, πραγ­μα­το­ποί­η­σε το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Εβρου του ΚΚΕ στην…

Επικαιρότητα
Όχι στην παρουσία αμερικανικών πλοίων στην Αλεξανδρούπολη — Ανακοίνωση της ΤΕ Έβρου του ΚΚΕ

Την παρου­σία του αμε­ρι­κα­νι­κού αερο­πλα­νο­φό­ρου «Harry S. Truman» και του αμε­ρι­κα­νι­κού οχη­μα­τα­γω­γού πλοί­ου «Liberty Passion» στο λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, καταγγέλλει…