Περιήγηση: ΤΕ Μεσογείων–Λαυρεωτικής του ΚΚΕ

Κοινωνία
Κλιμάκια του ΚΚΕ στο πλευρό εγκλωβισμένων στην Αττική Οδό και κατοίκων της Ανατολικής Αττικής

Απο­τέ­λε­σμα της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής που θυσιά­ζει λαϊ­κές ανά­γκες για­τί τις βλέ­πει ως κόστος είναι τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τώ­πι­σαν χθες…