Περιήγηση: ΤΕ Μεσσηνίας του ΚΚΕ

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Για την προπαγανδιστική κυβερνητική φιέστα στην Καλαμάτα παρουσία του πρωθυπουργού

«Η Κυβερ­νη­τι­κή “κου­στω­δία” που εμφα­νί­στη­κε στην Καλα­μά­τα, στο συνέ­δριο — προ­πα­γαν­δι­στι­κή φιέ­στα για τα δις που θα χαρι­στούν το επόμενο…