Περιήγηση: ΤΕ Χανίων ΚΚΕ

Επικαιρότητα
Χανιά: Πικετοφορία το Σάββατο ενάντια στη μετατροπή της Σούδας σε κόμβο μεταφοράς επικίνδυνων υλικών

Πικε­το­φο­ρία το Σάβ­βα­το στις 11 το πρωί στην πλα­τεία Δημο­τι­κής Αγο­ράς ενά­ντια στη μετα­τρο­πή της Σού­δας σε κόμ­βο μετα­φο­ράς επικίνδυνων…