Περιήγηση: Τζέσε Όουενς

Σαν Σήμερα
Φωτογραφική ματιά στην ιστορία — 5 Αυγούστου 1936: Η ταπείνωση των ναζί μέσα στο σπίτι τους

Ο σπου­δαί­ος Αμε­ρι­κα­νός αθλη­τής του στί­βου, Τζέ­σε Όου­ενς, φωτο­γρα­φί­ζε­ται εμφα­νώς ευχα­ρι­στη­μέ­νος στο Ολυ­μπια­κό Χωριό, μετά την κατά­κτη­ση δυο χρυ­σών μεταλλίων…