Περιήγηση: Τζαν Λορέντζο Μπερνίν

Εικαστικές Τέχνες
Τζαν Λορέντζο Μπερνίνι (Gian Lorengo Bernini) — Ιταλός γλύπτης. 440 χρόνια από τον θάνατό του

Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια Ο Τζιάν Λορέν­τζο Μπερ­νί­νι γεν­νή­θη­κε στη Νάπο­λη το 1598 και απε­βί­ω­σε στην Ρώμη το 1680. Θεωρείται…