Περιήγηση: Τζιμ Μόρισον

Μουσική
Γεια σου Jim…

“Αν πέσεις στα ναρ­κω­τι­κά σε κατα­λα­βαί­νω, για­τί ο κόσμος σε ρου­φά­ει· αν δεν το κάνεις, σε θαυ­μά­ζω, για­τί μπο­ρείς να…