Περιήγηση: Τζιοακίνο Ροσίνι

Μουσική
Τζιοακίνο Ροσίνι, ο σημαντικότερος συνθέτης του α’ μισού του 19ου αιώνα

Ήταν 13 Νοεμ­βρί­ου 1868 όταν πέθα­νε ο Τζιο­α­κί­νο Ροσί­νι. Ιτα­λός συν­θέ­της, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους δημιουρ­γούς του λυρι­κού θεά­τρου, ο σημα­ντι­κό­τε­ρος συν­θέ­της του…