Περιήγηση: Τζον Λένον

Μουσική
Τζον Λένον

Στις 8 Δεκεμ­βρί­ου 1980 πυρο­βο­λεί­ται στη Νέα Υόρ­κη από τον Μαρξ Ντέι­βιντ Τσάπ­μαν, ο Τζον Λένον, πρώ­ην μέλος των «Μπι­τλς». Είχε…