Περιήγηση: Τζον Λοκ.

Πρόσωπα
Τζον Λοκ

Στις 29 Αυγού­στου 1632 γεν­νιέ­ται ο Τζον Λοκ. Αγγλος δια­φω­τι­στής, φιλό­σο­φος και πολι­τι­κός στο­χα­στής που ανέ­πτυ­ξε μια εμπει­ρι­κή θεω­ρία για…