Περιήγηση: Τζον Μακέιν

Ματιές στην Επικαιρότητα
Το κτήνος ψόφησε, όμως η σκύλα που το γέννησε ζει και γεννά ασταμάτητα

Σχο­λιά­ζει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Πέθα­νε σήμε­ρα ο πολε­μο­κά­πη­λος Αμε­ρι­κα­νός γερου­σια­στής Τζον Μακέιν, χαρα­κτη­ρι­στι­κός εκπρό­σω­πος, της αμε­ρι­κα­νι­κής αστι­κής τάξης, ικα­νός για κάθε έγκλημα…

Επικαιρότητα
Πέθανε ο Αμερικανός γερουσιαστής Τζον Μακέιν, υπέρμαχος όλων των μακελειών των ΗΠΑ

Ο Αμε­ρι­κα­νός γερου­σια­στής Τζον Μακέιν, γνω­στός υπέρ­μα­χος όλων των μακε­λειών των ΗΠΑ τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες, πέθα­νε το Σάβ­βα­το, σε ηλικία…