Περιήγηση: Τζον Στάινμπεκ

Πρόσωπα
Τζον Στάινμπεκ, το έργο του θα στέκει υπεράνω του συμβιβασμού του, την περίοδο του μακαρθισμού

Ο Αμε­ρι­κα­νός πεζο­γρά­φος, σενα­ριο­γρά­φος και δρα­μα­τουρ­γός, Τζον Στάιν­μπεκ γεν­νή­θη­κε στις 27 Φεβρουα­ρί­ου του 1902, στο Σαλί­νας της Καλι­φόρ­νια. Σπού­δα­σε στο…