Περιήγηση: Τζορτζ Μάικλ

Μουσική
Last Easter;

Αυτές τις ήμε­ρες, για ακό­μη μια χρο­νιά, δεν λεί­πει από που­θε­νά το ”Last Christmas” των Wham του Τζορτζ Μάικλ. Πρό­κει­ται εξάλλου…