Περιήγηση: Τζορτζ Ουάσιγκτον

Πρόσωπα
Τζορτζ Ουάσιγκτον

Στις 14 Δεκεμ­βρί­ου 1799 πεθαί­νει ο Τζορτζ Ουά­σιγ­κτον. Αμε­ρι­κα­νός πολι­τι­κός, αρχι­στρά­τη­γος του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού κατά τον Πόλε­μο της Ανε­ξαρ­τη­σί­ας στη…