Περιήγηση: Τζορτζ Ουέλς Μπιντλ

Πρόσωπα
Τζορτζ Ουέλς Μπιντλ

Στις 23 Οκτω­βρί­ου 1903 γεν­νιέ­ται ο Τζορτζ Ουέλς Μπι­ντλ. Αμε­ρι­κα­νός βιο­λό­γος και γενε­τι­στής. Βρα­βεύ­τη­κε με το Νόμπελ για την πρωτοποριακή…