Περιήγηση: Τζορτζ Τσούνης

Πολιτική
Πρέσβης ΗΠΑ: Η Ελλάδα «κόμβος» για τα αμερικάνικα επιχειρηματικά σχέδια που οξύνουν τους ανταγωνισμούς με Ρωσία-Κίνα

«Η συνερ­γα­σία των ΗΠΑ με την Ελλά­δα στον τομέα της ενέρ­γειας και η συνερ­γα­σία μας για τη δια­σφά­λι­ση της ενεργειακής…

Επικαιρότητα
Εγκρίθηκε από την Γερουσία ο διορισμός του νέου πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνη

Εγκρί­θη­κε από την ολο­μέ­λεια της Γερου­σί­ας ο διο­ρι­σμός του νέου πρέ­σβη των ΗΠΑ στην Ελλά­δα Τζορτζ Τσού­νη. Μετα­νά­στης δεύ­τε­ρης γενιάς…

Πολιτική
Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζορτζ Τσούνης υποψήφιος για νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα

Ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής επι­χει­ρη­μα­τί­ας Τζορτζ Τζέιμς Τσού­νης είναι η πρό­τα­ση του προ­έ­δρου Τζο Μπάι­ντεν για τη θέση του πρε­σβευ­τή των…