Περιήγηση: Τζορτζ Φλόιντ

Διεθνή
Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Μεγάλες αντιρατσιστικές — «Κάνουμε πορεία για την ελπίδα, όχι για το μίσος»

Δολο­φο­νία Τζορτζ Φλόιντ: Δεκά­δες χιλιά­δες δια­δη­λω­τές συγκε­ντρώ­θη­καν στην Ουά­σινγ­κτον και άλλες αμε­ρι­κα­νι­κές πόλεις χθες, Σάβ­βα­το, ζητώ­ντας να στα­μα­τή­σει η ρατσιστική…

Διεθνή
Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται στις ΗΠΑ, παρά τις απειλές Τραμπ

Με αμεί­ω­τη έντα­ση και συνε­χώς ογκού­με­νες συνε­χί­ζο­νται για ένα­τη ημέ­ρα οι δια­δη­λώ­σεις στις ΗΠΑ. Χιλιά­δες Αμε­ρι­κα­νοί, αψη­φώ­ντας τις απα­γο­ρεύ­σεις στην κυκλοφορία,…

Διεθνή
ΗΠΑ: «Aυτό είναι το πρόσωπο της δημοκρατίας» — 1.600 στρατιώτες στην Ουάσινγκτον

Εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι που είχαν συγκε­ντρω­θεί έξω από τον Λευ­κό Οίκο στην Ουά­σινγ­κτον αψή­φη­σαν ξανά τη νυχτε­ρι­νή απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας που επιβλήθηκε…