Περιήγηση: Τζουμέρκα

Εκδηλώσεις
Το ΑΤΕΧΝΩΣ σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου “Όσα επέζησαν στη μνήμη… Οδοιπορικό μιας ζωής”

Το περιο­δι­κό ΑΤΕΧΝΩΣ (atexnos.gr) σας προ­σκα­λεί στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου Όσα επέ­ζη­σαν στη μνή­μη… Οδοι­πο­ρι­κό μιας ζωής, του Χρή­στου Ι.…