Περιήγηση: Τζο Λάρα

Κινηματογράφος
Νεκρός έπειτα από συντριβή αεροσκάφους ο τηλεοπτικός «Ταρζάν» Τζο Λάρα

Ο Τζο Λάρα, κινη­μα­το­γρα­φι­κός και τηλε­ο­πτι­κός ηθο­ποιός που είχε γίνει διά­ση­μος ενσαρ­κώ­νο­ντας τον Ταρ­ζάν, βρι­σκό­ταν σε μικρό ιδιω­τι­κό αερο­σκά­φος με…